Wat is een obligatie?!

Wanneer u een obligatie koopt leent u als het ware uw geld uit. U kunt uw geld uitlenen aan de overheid of een onderneming. In ruil hiervoor zult u als obligatiehouder een vergoeding ontvangen in de vorm van een couponrente. Een obligatie kan tevens beursgenoteerd zijn. Dit houdt in dat u ook op een effectenbeurs kunt beleggen met obligaties

Risico's met obligaties

Het werken met obligaties brengt voor de obligatiehouder de nodige risico's met zich mee. Doordat u uw geld ter beschikking stelt aan andere. U heeft zodoende niet het volledige inzicht in wat er met uw geld gebeurt. De meest voorkomende en relevante risico's die u loopt wanneer u obligaties koopt worden besproken

Risico's met debiteuren

Een obligatie beschikt over een uitgevende instantie. Het debiteurenrisico dat u loopt hangt gedeeltelijk af van de kwaliteit van de uitgevende instantie. Met name wanneer de (financiële) positie van de uitgevende partij niet heel sterk is kan dit een sterke invloed uitoefenen. Het kan voorkomen dat rentes of aflossingen niet worden uitbetaald.

Risico's met liquiditeiten

Een liquiditeitsrisico vindt plaats wanneer actuele verplichtingen op de beurs niet voldaan kunnen worden, en er ook geen onderpand aangeleverd kan worden. Binnen het liquiditeitsrisico valt de onderverdeling te maken tussen twee aparte onderdelen, namelijk:

 • Markt-liquiditeitsrisico:
  De grootte van het liquiditeitsrisico komt voort uit het vraag en aanbod dat van toepassing is op een lening. Koersen kunnen dalen bij veel aanbod maar minimale vraag.
 • Financierings-liquiditeitsrisico:
  Bij het financierings-liquiditeitsrisico loopt u de kans dat de bedrijfsvoering omgelegd dient te worden of dat er een onaanvaardbaar verlies geleden gaat worden om in aan de vraag van depositohouders of andere contractuele partijen te voorzien.

Valutarisico

Het komt met regelmaat voor dat er belegt wordt in obligaties die geen notatie hebben in euro's, maar in punten. In dit geval daalt de waarde van uw obligaties complementair aan de daling van de koers van een vreemde valuta.

Renterisico

De daling van obligaties op beurskoersen komt regelmatig voor als gevolg van de stijging van de rente op een kapitaalmarkt. Dit logische verschijnsel loopt als het ware vice versa. Obligaties die in uw bezit zijn kunnen worden verkocht op de kapitaalmarkt bij een rentestand.

Alex

Alex loopt al sinds 1999 mee en was de eerste Nederlandse aanbieder van...

20 dec. Lees meer

Binck

Toen Binck in 2000 werd opgericht werd het bedrijf meteen genoteerd aan de AEX. In 2004 werd Binck ...

18 dec. Lees meer

DeGiro

DeGiro werd in 2008 opgericht door een vijftal ex-Binck medewerkers. Ter informatie: ...

12 dec. Lees meer

 • Vragen

  We helpen u graag verder
 • Stuur een e-mail

  info@eengoedebelegging.nl
 • Formulier

  Vul ons contactformulier in!
 • Internationaal netwerk
 • Uiterlijk binnen 12 uur reactie